(+99871) 214-50-00
Тошкент ш., Олмазор тумани, Фаробий 2
-A +A

You are here

Ангионеврология

Бўлим тарихи

Ангионеврология жаррохлик булими 2006 йил ТТА II клиникаси академик Шавкат Ибрагимович Каримов ташаббуси билан ташкил этилган бўлиб, сурункали бош мия кон айланиши етишмовчилиги булган беморларни диагностикаси, даволаш ва ўқув ишларини амалга оширади.

Булимнинг асосий вазифалари:

Сурункали бош мия кон айланиши етишмовчилиги булган беморларни диагностикаси, даволаш ва ўқув ишларини амалга оширади.

 Бўлим таркиби

Бўлим фаолияти, булим илмий рахбари тиббиёт фанлари доктори доцент Суннатов Равшан Джалилович рахбарлигида амалга ошади. Бўлим ички тартиб қоидалари ва ходимлар фаолияти беморлар харакати булим мудири тиббиёт фанлари номзоди Юлбарисов Абдурасул Абдужалилович томонидан бошкарилади. Бундан ташкари булимда жаррох ординатор Муминов Рустам Тулкинбоевич, невропатолог Ахматов Олим Мустапокулович, кардиолог Зайлобиддинов Олим Гуломовичлар биргаликда фаолият олиб боришади.

Суннатов Равшан Джалилович Тошкент Тиббиёт Академияси даволаш факультети факультет ва госпитал хирургия кафедраси доценти

Юлбарисов Абдурасул Абдужалилович бўлм мудири

Муминов Рустам Тулкинбаевич шифокор ординатор

muminov

Зайлобиддинов Олим Гуломович Кардиолог

Ахматов Олим Мустапокулович невропатолог 

 

 
zaylobiddinov ahmatov  

Бўлимда бажариладиган жаррохлик муолажалари,текширув усуллари, тадбик этилган янгиликлар, юқори технологик жаррохлик амалиётлари

Бўлим қуйидаги фаолият турларини амалга оширади:

Сурункали бош мия кон айланишиетишмовчилигибуйича барча турдаги касалликларни диагностикаси ва даволаш. Хозирги  кунгача булим ишфаолиятида  30 мингданортиктекширувва диагностика утказилган. Хозиргикундабулимданоинвазивусулларданбирибулгануйкуартериялари дуплекс текширувиваюракэхокардиографияситекширувларимунтазамишлабкелмокда.

Брахиоцефал кон томирлар яьни экстракраниал кон томирларда операцияларини( классик ва эверсион эндартерэктомия, алло ёки  аутопротезлаш билан бирга) амалга ошириш. Хозирги кунгача булим ходимлари томонидан 2500 дан ортик уйку томирларида амалиетлар бажарилди.

Сурункали бош мия кон айланишиетишмовчилигиконсервативва оператив даволашни амалга ошириш.

diagnostika

Диагностика ва даволашни янги усулларини ишлаб чиқиш ва тадбиқ қилиш. Бу борада академик Ш.И.Каримов ташаббускорлигида чет эллик хамкасблар билан икки тамонлама хамкорлик дастурлари  ва конференциялар амалга ошириб келинмоқда  хамда олинган янгиликлар амалиётга тадбиқ этилмоқда.

druzya

Бўлим Факультет вагоспиталжаррохликкафедраси талабаларига уқув жараёнини техник базаси ҳисобланади.

Тиббиёт муассасалари, шифоханалар ва бўлимларни беморларига малакали консультатив ва методик ёрдам бериш.

Бўлимда шифохона низомига мувофиқ равишда барча турдаги тиббий фаолиятларни амалга ошириш.

Сурункали бош мия кон айланиши етишмовчилигига багишланган халкаро микесда илмий амалий анжуманлар утказиш. Хозиргача булган даврда 2007 йилдан бошлаб хар йили шу мавзуга багишланган 30 ортик чет эл Европа ва Осие мутахассислари иштирокида илмий амалий анжуманлар утказиб келинмокда ва шу соха янгиликлари жадаллик билан амалиетга татбик килиб келинмокда.

Бўлим иш тартиби

Бўлимда кундалик иш фаолияти қуйдаги тартибда амалга оширилади.Бўлим ўз фаолиятини Ўзбекситон Республикаси конституцияси, Вазирлар махкамаси ва ЎзРССВ ни қарорлари, клиника низоми ва буйруқлар асосида амалга оширади.

Вакти

Ишрежаси

7.30

8.15-8.30

8.30-

9.00

 12.30

13.00-14.30

14.30-15.30

Бўлимдаги беморларни эрталабки  куриги.

Эрталабкиконференция. Маънавият ва маърифат буйича тегишли мавзуларда маърузалар укиш.

Беморларниоперацияданолдингикуриш, мухокама қилиш.

Амалиёт вақти

Операцияданкейингибеморларникуриш.

Эртага операция режаланаётганбеморларникуриш. 

Кафедра ходими доц. Суннатов Р.Д. кундалик консультацион кўриги

Бизга ёзинг
ва Биз сизга ёрдам Берамиз

Қайта боғланиш