(+99871) 150-95-67
Тошкент ш., Олмазор тумани, Фаробий 2
-A +A

You are here

Аёлларни соғломлаштирш маркази

Аёллар Саломатлик Маркази 13 ноябр 1997 йилда Америка Кушма Штатлари ва Ўзбекистон биринчи хонимлари Хиллари Родэм Клинтон ва Татьяна Каримова бошчилигида Аёлларни Халқаро Соғлиқни Сақлаш Иттифоқи (AIHA,USAID) томонидан ташкил этилди.

“Аёллар Саломатлиги Маркази” нинг миссияси ҳамма ёшдаги аёлларга профилактик, биринчи тиббий, диагностик ва даволаш хизматларини тўлиқ ташкил этишдан иборат.

Амбулатор ва диагностик хизмат кўрсатиш акушер-гинекологлар, терапевтлар,ненотологлар ва бошқа тиббий ходимлар билан биргаликда амалга оширилади:

 • кукрак бези ва репрадуктив аъзолар системаси ракининг профилактикаси ва уни эрта аниклаш;
 • жинсий аъзолар оркали юкадиган инфекциялар профилактикаси ва даволаш;
 • менапауза ёшидаги аёлларга маслахат бериш
 • гинекологик касалликлари булган аёлларни жаррохлик амалиётларига тайёрлаш;
 • усмир кизларга тиббий ёрдам;
 • репрадуктив согликни тиклаш,тугрукни хамрохлар билан олиб бориш,усмирлар согликни, кукрак бези ва бачадон буйни саратон касаллиги олдини олиш буйича умумтаълим дастурлари.

Аёлларни соломатлиги маркази 6-7 боскич талабаларини укитиш ва тайёрлаш, келажакдаги умумий амалиётга шифокорларни, клиник ординатори ва магистирларни тайёрлаш учун клиник база хисобланади.

Аёллар саломатлиги марказида хомиладорликни аниклаш хатар омиллар буйича согликка бахо бериш, жинсий йул билан юкадиган касалликларини аниклаш буйича тест синовлари, шунингдек климакс даврида булган аёлларга тиббий ёрдам бериш ишлари олиб борилади.

Аёллар саломатлиги маркази республика аёлларига тиббий ёрдам беришда даволаш ва ташхис куйишнинг айнан кайси услуби мос эканлигини анкловчи амалий ва илмий асос булиб хизмат килади. Кам конлик, буйрак хасталиклари, гипертания, диабет, цевикаль, дисплазия каби паталогиялар марказнинг асосий йуналишларидан булади.

Айёллар саломатлиги марказининг максади ва вазифалари:

 • усмирларни соглмлаштириш;
 • айёлларни тугрукдан олдин согломлаштириш ва тугрукка тайёрлаш;
 • хомиладорликни саломатликка караб режалаштириш;
 • “Тайёрланган тугрук” дастури буйича хомиладорларни шифохонагача булган даврида тугрукка тайёрлаш;
 • утиш давридаги айёлларни согломлаштириш ва ижод фаолиятини узайтириш;
 • патологик тугрукдан кейин, климакс ва қондан қолиш даврида ногиронликнинг олдини олиш дастури бўйича соғломлаштириш;
 • онкологик касалликларниолдини олиш дастури,психосоматик рухий ва ижтимоий статус бўйича тиббий профессионал хизмат курсатиш.

Қуйидаги саволлар бўёича иш олиб бориш ва маълумот бериш:

 • жинсий тарбия;
 • исталмаган хомиладорлик;
 • она сути билан озиклантириш ;
 • ота-она билан таргибот ва тушунтириш ишларини олиб бориш;
 • жинсий йул билан юкадиган касалликларни олдини олиш;
 •  онкологик касалликларни олдини олиш;
 • соглом турмуш тарзини, тугри овкатлани тартиб коидаларини таргибот килиш, кариш жараёнини олдини олиш. 

Бўлим ходимлари 

Камилова Ирода Абдурасуловна - марказ директори Ходжаева Мукофот Ибрагимовна – булим мудираси. Олий тоифали шифокор.
Громова Галина Петровна - Олий тоифали шифокор Кадырова Ирода Агзамовна - Олий тоифали шифокор
Зарефова Диляра Ильсуяровна - Олий тоифали шифокор Файзиева Азиза Исматовна - врач высшей категори
 

Бўлм жамоаси

Бизга ёзинг
ва Биз сизга ёрдам Берамиз

Қайта боғланиш