(+99871) 150-95-67
Тошкент ш., Олмазор тумани, Фаробий 2
-A +A

You are here

Хомиладорлар паталогияси бўлими

Хомиладорлар патологияси булими тугрукхонанинг тизимли булими булиб, 1981 йилдан буён хизмат курсатади. 6-бинонинг 4-каватида жойлашган. Булимда 2 та муолажа хонаси билан 2 та пост ва 1 та курув хонаси ташкил этилган. Булимда 40 та уринга мулжалланган 20 та палата мавжуд. Шунингдек, 6 та уринга мулжаллаган 2 та изолятор ва 2 та жадал парвариш палаталари мавжуд. Булимда Узбекистон Республикасининг барча Вилоятларидан келган хомиладорларга хомиладорликнинг 22-хафтасидан бошлаб юкори малакали тиббий ёрдам курсатилади. Тулик текширувлар утказилади ва турли мутахассислар томонидан маслахатлар берилади. Республикада мослаштирилган махаллий протоколлар асосида самарали перинатал парвариш тамойиллари буйича даволаш олиб борилади.

Булим куйидаги патологияси булган хомиладорларга даволаш-ташхислаш ёрдамини курсатишга мулжалланган:

  • хомиладорларда гипертензив бузилишлар.
  • экстрагенитал патология (кандли диабед), юрак нуксонлари, бронхиал астма, гипертония касаллиги, кон касалликлари ва бошкалар.
  • хомиладорлик тухташ хавфи, одатланган хомила тушиши, антифосфолипид синдроми, тромбофлибиялар.
  • хомиланинг усишидан оркада кайтиш.

Булимда хомиладор аёлларда замонавий текшириш усуллари кулланилади:

  • экстрагенитал патология билан хомиладорларни суткалик кузатиш.
  • хомиладорлик асоратлариривожланиши юкори хавф гурухига кирадиган хомиладорларда хомиланинг перинатал мухофазаси.
  • хомила доплераметрияси, кардиотакографияси, УТТ.
  • бошка мутахасислар маслахати.
  • жаррохлик тугруклар.
  • истмико цервикал етишмовчиликда бачадон буйнига чок куйиши.

Бўлим ходимлари

Бўлим мудираси, акушер гинеколог

Балтаева Саодат Таджиевна

Шфокор акушер гинеколог

Алимова Доно Сайфутдиновна

Шфокор акушер гинеколог

Кадирова Санобар Тахировна

Балтаева Саодат Таджиевна Алимова Доно Сайфутдиновна Кадирова Санобар Тахировна

Шфокор терапевт

Махкамова Халима Азадовна

Шфокор терапевт

Кадирова Манзура Муслимовна

Бўлим рахбари, профессор

Магзумова Наргиза Махкамовна

Махкамова Халима Азадовна Кадирова Манзура Муслимовна Магзумова Наргиза Махкамовна

Бўлим жамоаси

Бизга ёзинг
ва Биз сизга ёрдам Берамиз

Қайта боғланиш